50 HAYVAN KAPASİTELİ BAĞLI SİSTEM BESİ AHIRI PROJESİ

Firmamız, Hayvancılık sektörü ile ilgili Hayvan Ahırları projelendirme ve taahhüt işleri yapmaktadır. Konusunda uzman Mühendis ve ekibi ile projelendirme sonrasında doğru malzeme seçimi ve uygulama için satın alma işlemi ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Örnek : 50 HAYVAN KAPASİTELİ BAĞLI SİSTEM BESİ AHIRI PROJESİ incelemek için linki tıklayınız.

Büyükbaş Hayvan Ahırı Hakkında Bilgilendirme.

Tarımsal yapılar içerisinde özenle planlanması gereken hayvan barınaklarının (ahır, ağıl, kümes) yapımından güdülen amaç, hayvanları uygun olmayan çevre koşullarından koruyarak yüksek verim elde etmek için uygun bir yaşam ortamı sağlamaktır.

İklim ve iklim Şartlarına Bağlı Besi Hayvan Ahırları;

Ülkemizde ve özellikle de Soğuk bölgelerde hayvan barınaklarının yapımında uygun çevre koşullarını (Sıcaklık, bağıl nem, havalandırma, ışıklandırma) sağlayacak ana ilkelere uyulmamaktadır. Bu nedenle soğuk yöre koşullarında, hayvanların uzun süre barındırıldıkları ve yetiştiriciliğin yapıldığı ahır, ağıl ve kümeslerin büyük bir bölümü ilkel planlama koşularına göre yapılmış olup, hayvanlarda beklenilen üretimin alınması çok zor görülmektedir.

Uzun kış günlerine sahip soğuk bölgelerde barınak içi koşullarının hayvan sağlık ve verimine uygun biçimde tasarlanması kaçınılmazdır. Büyükbaş Bağlı Sistem Besi Hayvancılığı işletmesi kurmak isteyenler bu ayrıntıya çok dikkat etmelidirler. Ahır kalitesi Büyükbaş Bağlı Sistem Besi Hayvancılığı konusunda verimlilik açısından büyük önem arz etmektedir.

50 HAYVAN KAPASİTELİ BAĞLI SİSTEM BESİ AHIRI PROJESİ

Tespitler;

Doğu Anadolu Bölgesindeki ahırların çok büyük bir bölümü kapalı ahırlardır. Çoğu kez yeterli pencere alanı ve havalandırma bacası bırakılmayan, bırakılsa da tamamı ya da bir kısmı kapalı tutulan bu ahırlar, barındırma sisteminden beklenen faydayı sağlamaktan uzak yapılardır.

Bu tip ahırların pek çoğu yemleme, gübre çıkarma, sağım ve sulama gibi en önemli işlerin yürütülmesinde de birçok zorluğa neden olmaktadır. Özellikle evlerin avlusuna ya da hemen yanına yapılmış ahırlar yakın çevre, hatta yerleşim birimi için bir kirlilik kaynağı olmaya devam etmektedirler.

Sonuç olarak yukarıdaki olumsuzlukları taşıyan ahırların ıslah edilmesi ya da bunların yerine yeni ahırların yapılması birçok açıdan faydalı olacaktır. Yapılan araştırmalar genotipin hayvan veriminde %30, çevre koşullarının ise %70 etkili olduğunu göstermiştir.

50 HAYVAN KAPASİTELİ BAĞLI SİSTEM BESİ AHIRI PROJESİ

Sığır barınaklarında (ahırlarda) aranacak genel özellikler;

 •  Barınacak hayvanların temiz hava, sıcaklık ve nem gibi çevre isteklerinin en iyi şekilde
  karşılanması, hayvanları ve çalışanları kötü hava şartlarından korumalı,
 • Ahırların hayvan davranışlarına uygun olmalı, hayvanların yaralanmalarına yol açmamalı,
  hareketlerini kolaylaştırmalı,
 • Hayvanlar yem ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeli,
 • İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kolaylıklar sağlamalı,
 • Çeşitli yaş gruplarından hayvanların ihtiyaçlarına cevap verebilmeli,
 • Sağımın düzgün, temiz ve kolay yapılabilmesine olanak vermeli,
 • Yem depolama ve gübre biriktirme olanaklarına sahip olmalı,
 • İş gücü ihtiyacını en aza indirmeli,
 • Yörede bol ve ucuz bulunan malzemeleri kullanarak ve düşük maliyetle inşa edilebilmeli.
 • Ahır içinde sürü yönetiminin kolay yapılabilmesi,
 • Ahır tipinin mekanizasyon ve teknoloji uygulamasına olanak verebilmelidir.
Basi-hayvanciligi-01
Basi-hayvanciligi-02

Ahır Yerini Seçimi

Ahır yapılması için seçilecek yer, yeterli büyüklükte olmalı ve yapılar gelecekte genişletilebilme olanakları göz önünde tutularak yerleştirilmelidir. Seçilecek yerin, tarıma elverişsiz olmalıdır. Ahır yeri; drenajı zor, düz arazilere yapılmamalıdır. Arazinin hafif eğimli (% 2-5) ve toprağının geçirgen olması oldukça önemlidir. Ahır yapılacak yerin eğiminin güney cephesi yönünde olması tercih edilmelidir.

Büyükbaş Bağlı Sistem Besi Hayvancılığı işletmesi yapacaklara en önemli tavsiyemiz Özellikle Kapalı tip ahırlarda havalandırmaya çok dikkat edilmesi, havalandırma kalitesiz ve verimsiz olduğunda hayvanlar üzerinde iştahsızlık, solunum yolu hastalıkları ve verim de düşme yaşanır.

HAYVANCILIK TA SOĞUKTAN DEĞİL SICAKTAN KORKULMALIDIR.

Havalandırma

Genel anlamda havalandırma, barınak içi sıcaklık ve bağıl nemini istenen sınırlarda tutabilmek, zararlı gazlar, çeşitli mikroorganizmalar ve tozlarla karışan kullanılmış kirli havayı dışarı atmak ve barınak içine yeterli miktarda temiz hava sağlamak amacıyla yapılan hava değişimidir.

Tavansız yapılan ahırlarda, dışarının temiz havası her iki uzun duvarda yapılan vasistaslı pencereler yardımıyla alınır. Çatı mahyasında yapılacak havalandırma bacaları yardımıyla da ahırın kirli havası dışarı atılır.

Ahırlarda taban alanının her 100 m2’ si için bir baca düşünülmelidir. Bacalar çatının mahyasına 5-6 m aralıklarla yerleştirilmelidir. Ahırın taban alanının % 3-5 ‘i kadar pencere alanı düşünülmelidir.100 m2 ahır alanı için 4-5 m2 pencere alanı gerekir.

Kapalı ahırlarda hayvan sağlık verimi için en uygun sıcaklık 10-15 0 C, bağıl nem ise %70-80 çok soğuk yörelerde % 85 değerini geçmemesi gerekir

50 HAYVAN KAPASİTELİ BAĞLI SİSTEM BESİ AHIRI PROJESİ

gürtes-logo

GÜRTES İNŞAAT MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
+ 90 216 491 44 82 Pbx Fax: +90 216 483 18 54
Https://www.GURTES.com.tr

Kaynarca Mah. AYdınlı Yolu Cad. Meşru Sok. No:3/B Pendik İSTANBUL
Email: info@gurtes.com.tr

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir