Çelik Konstrüksiyon İmalatı Metal Yapılar ve Sanayi Tesisleri İnşaatı

Gürtes, tüm yapı inşaatlarında statik ve imalat projelerini kendi mühendis ekibi ile gerçekleştirmektedir.

Çelik imalat projesi; Gürtes in fili olarak kendi tesislerinde imalat yaptığı bir çalışmadır. İmalatı gerçekleştirilecek olan çelik yapı veya bir makinenin ekipmanı tüm statik hesaplamaları ve montaj planları Gürtes teknik ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

İmalat esnasında yapılan imalatın standartlara uygunluğu bağımsız denetim kurumları tarafından sağlanmaktadır.

5000 M2 kapalı alan içinde faaliyet gösteren firmamız, imalatı gerçekleştirilecek tüm projelerde kalitede süreklilik ilkesinde çalışmaktadır. Aylık 600 Ton/ay üretim kapasitesine sahip çelik işleme tesisimizde kesim büküm kaynak ve talaşlı imalat dışında fırın boya ünitemizde bulunmaktadır.İmalatını gerçekleştirdiğimiz başlıca iş konuları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Çelik Fabrika inşaatları.
Çelik Kolon, makas, kiriş ve aşık imalatları.
Kesim büküm ve kaynaklı özel imalatlar.
Hafif çelik yapılar.
Hafif çelik fabrika binaları.
Hafif çelik konut imalatları.
Özel makine imalatları.
Platform ve çelik kubbe imalatları.
Yük asansörleri ve özel kaldıraç sistemleri imalatı.
Kumlama ve boya işleri.

Makine Müh. Hikmet AYAZOĞLU / Fabrika Mdr. info@gurtes.com.tr Tel:+90 216 491 44 82 Pbx.

Ağır Çelik Fabrika İmalatlarımız
Çelik Yangın Merdiveni imalatlarımız
Çelik Fabrika inşaatlarımız
Çelik Platform Ara kat imalatlarımız
Çelik çatılar ve Hafif Çelik
Çelik Kubbe ve Yürüme Yolları

Steel Construction Manufacturing Metal Structures and Industrial Plants Construction.

Gürtes carries out static and manufacturing projects with its own engineer team in all construction constructions.

Steel manufacturing project; As an elephant, Gürtes is manufacturing in its own facilities. All structural calculations and installation plans of the steel structure or equipment of a machine to be manufactured are carried out by Gürtes technical team.

The conformity of the production during production with the standards is ensured by independent audit institutions.

Our company, operating in 5000 m2 closed area, works on the principle of continuity in quality in all the projects to be manufactured. In our steel processing facility with a monthly production capacity of 600 tons / month, we have our furnace paint unit besides cutting, bending welding and machining.

The main business subjects we manufacture are presented below.

Steel factory constructions.
Steel Column, scissors, beam and purlin manufacturing.
Cutting, twisting and welded special productions.
Light steel structures.
Light steel factory buildings.
Light steel housing manufacturing.
Special machinery manufacturing.
Platform and steel dome manufacturing.
Manufacture of hoists and special lift systems.
Sandblasting and painting works.

Mechanical Eng. Hikmet AYAZOĞLU / Factory Mdr. info@gurtes.com.tr Tel:+90216 49 44 82 PBX

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir