Çelik Konstrüksiyon Yapı Elemanları

petek-kiriş-1

Petek Kiriş Nedir? Petek Kirişlerin Avantajları Nelerdir.

İlk tasarımı, ekonomi getirmesi amacıyla yapımına yönel inen PETEK KİRİŞ daha sonraları, gövdesindeki petek boşlukların sağladığı hoş görüntü ve tesisat donanımlarına geçiş olanağı şeklindeki avantajları ile de, uygulama alanı bulmuş kiriş türleridir. Hafifliği, boya alanının azlığı v.b. üstünlükleri de eklenince bu uygulama alanı bir hayli yaygınlaşmıştır.
Devamını okumak için..

Celik-steel-construction-09

Temel Kolon Birleşimleri

Kolon taban levhaları çelik taşıyıcılı yapılarda oluşan eksenel kuvvetleri, kesme kuvvetlerini ve moment etkilerini taşıyıcı kolonun başlık ve gövdesinden betonarme temele aktaran bağlantı elemanlarıdır. Çelik yapıda oluşan tüm yükler tek bağlantı yüzeyi olan bu plakalar sayesinde temele aktarılabilmektedir. Kaynak yardımıyla atölyede kolona monte edilen bu ayaklar daha sonra sahaya sevk edilmektedir.
Devamını Okumak için..

Celik-steel-construction-12

Ankraj ve Temel Bağlantıları.

Çelik konstruksiyon tasarımı özellikle zemin raporuna göre çıkacak sonuçlardan sonra belirlenir. Zemin değerlerine göre kolon ve makas sistemi taşıma yükleri deprem yükleri gibi bir çok değerler göz önüne alınarak hareketli ve sabit yükler ile beraber statik rapor sonucuna göre kesitler belirlenir. Çelik konstrüksiyon Yapısal elemanlarının temel bağlantı noktasında Anktaj bağlantıları ve sabitlenmesi..
Devamını okumak için..

steel-construction-welding-01

Kaynaklı Birleşim işciliği.

Kaynaklı birleşim imalatlarımız konusunda uzman gerekli eğitim ve sertifikasyonunu  tamamlamış, personellerimiz tarafından gerçekleştirmektedir. Her tür kaynak sistemlerinde kaynak öncesi hazırlıkların tamamlanması ile beraberinde kaynak işlemi ve sürekliliği esasına göre imalat başlanır. Belli bir soğuma süresi sonrasında kalite kontrol ve denetim için,
Devamını Okumak İçin..

Çelik Yapı Avantajları

Taşıyıcı sisteminin çelik malzeme ile oluşturulduğu yapılara “çelik yapılar” denir. Çelik yapılar çelik malzemesini yüksek dayanım özelliklerine bağlı olarak yüksek yapıların yapımında ve büyük açıklıkların geçilmesinde tercih edilmektedir. Günümüzde çelik  elemanları şantiyelerde üretilebildiği gibi, taşıma imkanlarına bağlı olarak büyük parçalar halinde atölye ve fabrikalarda da üretilip şantiye alanına taşınıp orada montajları yapılabilmektedir. Çelik konstrüksiyon elemanlarda genellikle kaynaklı ve bulonlu bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Çelik Konstrüksiyon Yapı Elemanları

Çelik yapıların üstünlükleri

 • Çelik malzeme bakımından bütün kesiti ve ekseni doğrultusunda elastik davranış gösterebilen homojen bir malzeme olduğu için Bernoulli-Navier hipotezinin (düzlem kesitlerin şekil değiştirdikten sonra düzlem kalması) gerçekleştiği bir nitelik taşımaktadır.
 • Hooke kanununa uyan bir malzemedir. Elastik sınırlar içerisinde gerilme şekil değiştirme artışları orantılı bir şekilde değişmektedir.
 • Elastisite modülü yüksektir. Eğilme rijitliğinin etkin olduğu yerlerde uygun sonuçlar
 • Yüksek mukavemetli olduğundan malzeme gideri bir hayli azalır, kullanıldığı yapının öz ağırlığını büyük ölçüde azaltır.
 • Süneklik bakımında son derece elverişli bir Süneklik akma gerilmesinden sonra kopma aşamasında kadar olan aralıkta malzemenin, kesitin ya da sistemin yük taşıyabilme kapasitesidir. Başka bir değişle etkiyen yükler altında şekil değiştirebilme yeteneğidir. Bu özelliği bakımından çelik yapı sistemleri yapılardan beklenen süneklik özelliklerini karşıladıklarından tercih edilmesi gereken yapı grubu arasında yer almaktadır.
 • Çelik yapıları söküp malzemesini yeniden kullanma olanağı vardır.(Betonarmede bu mümkün değildir.)
 • Çelik yapılarda değişiklik ve takviye yapılması gayet kolaydır.
 • Çelik yapılarda, yapım sırasındaki kusurları sonradan tespit etmek mümkündür.(Betonarmede ise bu çalışma zaman alıcı ve pahalı yöntemler gerektirmektedir.)
 • Çelik malzeme, inşaat alanına işlenmiş olarak Bu sebeple kullanılan elemanların kalitesi ve mukavemeti hakkında kesin bir hüküm verilebilir.(Betonarmede ise, inşaat alanında hazırlandığından kalitesi belli değildir.)
 • Analizleri betonarmeye göre daha kolaydır
 • Uygun bakım koşulları sağlandığı sürece yapı ömrü sınırsızdır.

Çelik Konstruksiyon Fabrika İnşaatları konusunda bizler ile iletişime geçiniz Tel:+90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr

Çelik Yapıların Sakıncaları

 • Pahalı bir malzemedir.
 • Ateş ve yangına karşı zayıf (Betonarme dayanıklı) çelik yapılar 500-600°C de taşıma yeteneğini
 • Yapımından sonra sürekli tamir ve bakım Dış hava etkileri ve rutubete karşı dayanıklılığı zayıftır.
 • Yapılışı Kalifiye işçilik gerektirir.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image