Hafif Çelik Villa Projelerimiz

Hafif Çelik Yapılar, Villa Projelerimiz

Gürtes, hafif çelik yapı sistemi konusunda tasarım ve mimaride statik olarak alternatif yapılara göre çok fazla avantajları vardır. Yapı elemanlarının taşıyıcı nitelikte olduğu (duvar, döşeme) ve galvanize hafif çelikten soğuk şekillendirme yöntemi ile üretildiği bir yapı türüdür. Fabrikada CNC tezgahlarda modern makinelerle kontrol ve denetim altında üretilen yapı elemanları, korunaklı bir şekilde inşaat sahasına getirilip monte edilir. Geleneksel yapım sistemlerine göre hassasiyet avantajı vardır.

Hafif çelik yapıların tasarımları tıpkı betonarme binalarda olduğu gibi kalıcı yapı şartnamelerine göre tasarlanır. Taşıma gereken yüke göre hesaplamalar yapılır. Ayrıca betonarmeye göre çok önemli oran-da hafif oldukları için deprem yüklerine çok daha az maruz kalırlar. Bu da deprem dayanımlarını betonarme yapıya göre çok önemli ölçüde arttırır. Hafif çelik yapılar her tür amaçlı yapılarda uygulanabilir. Konut, okul, hastane, depo, yurt, otel v.b. kullanım amacı çok farklı olup hafif çelikle yapılan ve şu anda kullanılmakta olan çok fazla yapı örneği bulunmaktadır.
İmalatı ve montajını gerçekleştirmiş olduğumuz bazı referans işlerin resimleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Gürtes Çelik Konstruksiyon Fabrika Mdr. Mak. Müh. Hikmet AYAZOĞLU Tel:+90 216 491 44 82 info@gurtes.com.tr

Light Steel Structures, Housing Projects

Gürtes has many advantages in light steel structure system compared to statically alternative structures in design and architecture. It is a type of structure in which the structural elements are bearing (wall, flooring) and produced from cold galvanized mild steel. In the factory, the construction elements produced under control and supervision with modern machines on CNC machines are brought to the construction site and assembled in a protected way. It has the advantage of precision compared to traditional construction systems.

The designs of light steel structures are designed according to the permanent construction specifications just like the reinforced concrete buildings. Calculations are made according to the required load. In addition, they are much less exposed to earthquake loads as they are very important compared to reinforced concrete. This increases the earthquake resistance significantly compared to the reinforced concrete structure. Light steel structures can be applied in all types of structures. Residential, school, hospital, warehouse, dormitory, hotel etc. the purpose of use is very different and there are many examples of structures made of light steel and currently in use. The pictures of some reference works that we have manufactured and assembled are presented to your attention below.

Gürtes Steel Construction Factory Mdr. Mak. Eng. Hikmet AYAZOĞLU info@gurtes.com.tr

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir