İnşaat Projelerinde Proje Yönetimi ve Raporlama

İnşaat Sektöründe Proje Yönetim Maliyetlendirme ve Raporlama

İnşaat projelerinde proje yönetimi konusu, maliyetler anlamında büyük önem arz etmektedir.

Gürtes &

Gürtes, inşaat sektöründe proje yönetimi ve raporlama ile yatırımcıların ve müteahhitlerin maliyetlerini düşürmekte, yapılarda doğru ürün kullanımı ve doğru uygulamaların yapılması ile riskleri minimize etmektedir.

Yatırımcı ve müteahhit arasında uzlaşmazlıkların önüne geçerek yapı denetim ve ilgili kurumlar ile işlerin tam koordinasyonunu sağlayarak ilerleyişin hızlı ve hatasız olmasını bütçe aşımlarının önüne geçilmesini sağlayarak olası risk ve sorun ihtimallerini ortadan kaldırmaktadır.
İnşaat projesinde çalışan tüm ekiplerin aynı bilgi ve kurallar çerçevesinde çalışmasını sağlayarak, tüm çalışanların tam koordinasyon içinde hareket etmesine sağlamaktayız.

Bu organizasyon sayesinde yapılacak işlerin planlanması, malzeme ve iş gücü tedarikinin zamanın da doğru olarak gerçekleştirerek iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi birinci önceliğimizdedir.

Tüm çalışanların mesleki ve iş güvenliği kapsamında tüm eğitimlerini denetleyen ve çalışma sahasında çalışanların durumlarını kontrol eden iş takip eleman ve sistemlerimiz ile olası iş kazalarının önüne geçerek sorunsuz bir şekilde projenin tamamlanmasını sağlamaktayız.

İnşaat faaliyeti devam ederken, projenin planlanan durumu, gerçekleşen ve devam eden olmak üzere maliyetler hakkında yönetici özeti ve tam rapor günlük ve haftalık olmak üzere ilgili kişilere tarafımızca gönderilmekte, bu sayede yatırımcı ve iş ortaklarının projeye hâkimiyeti ve takip kolaylığı sağlamaktayız.

Proje hak edişleri ve hak ediş planlamaları tarafımızca yapılmakta, hazırlanan hak edişler yatırımcı ve ilgili müteahhitlere tarafımızca gönderilmektedir.

Gürtes Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi
Mimar Ersin KARAKAŞ / info@gurtes.com.tr Tel: +90 216 491 44 82 Pbx

Project Management and Reporting in Construction Projects

In construction projects, project management is of great importance in terms of costs.

Gürtes reduces the costs of investors and contractors through project management and reporting in the construction sector and minimizes risks through the use of the right products and the right practices in the buildings.

By eliminating disputes between the investor and the contractor, it ensures the full coordination of the works with the building supervision and related institutions and ensures that the progress is fast and error-free and that the budgetary excesses are prevented, thus eliminating the potential risks and problems.

We ensure that all teams working in the construction project operate within the same knowledge and rules and ensure that all employees act in full coordination.

Thanks to this organization, it is our first priority to plan the works to be done and to ensure that the material and labor supply is performed correctly and to prevent the loss of labor and time.

We ensure the completion of the project in a hassle-free manner by preventing any possible occupational accidents with our work monitoring personnel and systems, which supervise all the trainings of all employees within the scope of occupational and occupational safety and control the status of employees at the work site.

While the construction activity is in progress, the executive summary and the full report on the planned status of the project, actual and ongoing costs and the full report are sent to the relevant persons daily and weekly, thus ensuring the dominance and ease of monitoring of the project by the investors and business partners.

Project progress payments and progress payment plans are made by us and progress payments prepared are sent to investors and related contractors by us.

Gürtes Project Management Office.
Architect Ersin KARAKAŞ / info@gurtes.com.tr Tel +90 216 491 44 82 Pbx

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir