IPARD Programı

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Hayvancilik ve Ahir Sistemleri
Hayvancilik ve Ahşr Sistemleri Yemlik
Hayvancilik ve Destekler

Firmamız Hayvancılık sektöründe; Projelendirme, uygulama, devreye alma ve işletme danışmanlığı yapmaktadır. IPARD Programı kapsamında Çiftçiye, hayvancılık sektörünün tamamına hatta işletmelere destek paketleri açıklanmaktadır. Fakat IPARD belli bölgeleri kapsamaktadır. Güncel bölgeler IPARD Programı kurumsal web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Firmamız Çelik Ahır Sistemleri, Betonarme Ahır Sistemleri ve ahır ekipmanları konusunda projelendirme ve ekonomik çözümler sunuyor. Yatırımcı ile beraber Destek paketlerinden faydalanmak için gerekli düzenlemeleri ve müracaatları oluşturup takiplerini gerçekleştirerek sonuçlandırmaktadır.

Tel:+90 216 491 44 82 Pbx. Email: info@gurtes.com.tr

image
image
image
image
image
image
image
image

Tarım Bakanlığından Yapılan Açıklama

Tarım Bakanlığı’nın hayvan sayısını artırmak için 100 bin gebe düve ithal edileceğini bildirdiğini belirten Tömek, “Tek başına hayvan ithal ederek çözüm aramak yanlıştır” dedi.  Böyle bir uygulamanın 90’lı yıllarda yapıldığını hatırlatan Ömer Tömek, 90’lı yıllarda yapılan yanlışları şöyle anlattı; “O yıllarda, büyük miktardaki ithalat sonucu süt üretimi aşırı miktarda artmış üretici fiyatı da buna paralel olarak çok azalmıştır. Perişan olan yetiştirici zarardan kurtulmak için büyük ölçüde hayvanlarını kestirmiştir. Hayvan kesimi büyük boyutlara ulaşmıştır. Sonuç olarak ithal edilenden çok daha fazla dişi hayvan (genç dişi hayvanlar bile) kesilmiş, artması beklenen hayvan sayısı tam tersine, ithalat öncesine kıyasla birkaç milyon azalmıştır. Elbette en sonunda hayvan yokluğundan süt de yok olmuş, fiyatlar altı ayda 2-3 misline çıkmıştır. Aynı şekilde et fiyatı da büyük ölçüde artmıştır. İyi planlanmayan hayvan ithalatı hem hayvan kaybına ve hem de ülkemiz kaynaklarının israfına neden olmuştur”

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir