prefabrikasyonun gelişimi

Prefabrikasyonun Gelişimi

Prefabrik Betonarme Sektörü;

Gelişmiş ve endüstriyelleşmiş ülkelerde, bina projelerinin yapım sürecinde prefabrik betonarme yapı elemanları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir bina projesinde, prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılmasının birçok yararı vardır.

Bu yararlar kısaca, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi şeklinde özetlenebilir. Avrupa’da, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, prefabrik betonarme yapı sistemleri yarım asrı aşkın bir süredir yaygın bir şekilde başarı ile uygulanmaktadır.

Türkiye’de Prefabrike Betonarme Sektörü;

Türkiye’de prefabrikasyonun gelişimi 1955 yılında santrifüj beton direk üretimi ile başlamıştır. 1965 yılında ise sanayi yapılarında kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi yapıları dışında önemli 2 uygulama 1961’de yapılan prefabrike ilkokullar ile 1964-65’te yapılan Ereğli Demir Çelik Tesisleri lojmanlarıdır. Bu iki proje o zamanlar ülkede mevcut olan yenilikçilik, teknik bilgi ve beceri düzeyini göstermesi açısından iki önemli referanstır.

Türkiye’de, betonarme yapı elemanlarının prefabrikasyonu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların başında yapılmıştır. Ancak, ilk çalışmaların istenilen sonuçları vermemesi nedeniyle prefabrik sektörü yeterli desteği alamayarak hedeflenen seviyeye ulaşamamıştır. Günümüzde, prefabrik betonarme yapı sistemleri genellikle sanayi yapılarının inşaatında kullanılmaktadır. Günümüzde, yapılan projelerdeki olumlu sonuçlar doğrultusunda prefabrikasyonun gelişimi hız kazanmıştır.

Bir bina projesinin yapımında prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılması, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi gibi birçok yarar sağlamaktadır.

Kuzey Avrupa Ülkelerinde Prefabrike Betonarme Sektörü;

Kuzey Avrupa ülkelerinde prefabrik betonarme yapı sistemleri yarım asrı aşkın bir süredir yaygın bir şekilde başarı ile uygulanmakta iken Türkiye’de söz konusu yapı sistemlerinin kullanım oranları oldukça düşüktür.

Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerde, prefabrik beton/betonarme eleman üretiminin tüm üretim içerisinde sahip olduğu pay % 25-30 arasındadır. Bu oran Kuzey Avrupa ülkelerinde % 40-50’lere kadar çıkmaktadır. Ülkemizde ise bu oran oldukça az; % 5-6 civarındadır.

GÜRTES İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN.
VE TİC LTD. ŞTİ.

Kaynarca Mah. Aydınlı Yolu Cad.
Meşru Sok. No:3/A 34890
Pendik / İSTANBUL

Tel:    +90 216 491 44 82 Pbx
Mob:  +90 532 200 52 67
Fax:   +90 216 483 18 54

GÜRTES 2020 Katloğu için linki tıklayınız.. Gurtes-katalog-2020-eng

Read Comments

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir